• Pretraga
financijska abeceda

 Financijska abeceda

Kako ne bi bili nepripremljeni za svijet odraslih i kako se ne bi zbrukali kada vam poslodavac ponudi određenu bruto ili neto plaću, a vi nemate pojma o čemu govori, pročitajte šalabahter s najvažnijim financijskim pojmovima koje zaista trebate znati.

financijska abeceda

Aktiva

imovina kojom poduzeće raspolaže (npr. strojevi, novac u banci, materijali…)

Anuitet 

određeni iznos novaca koji se u određenim periodima, u jednakim iznosima uplaćuje radi podmirenja duga. Sastoji se od kamata i glavnice, čiji se omjer mijenja kroz vrijeme. 

Bilanca

temeljni financijski izvještaj kojeg ima svako poduzeće, bez obzira čime se bavi. Sastoji se od aktive i pasive.

Bitcoin 

najpoznatija virtualna valuta odnosno digitalni novac koji služi za plaćanje roba i usluga putem interneta. Pokrenuo je trend virtualnih valuta 2013. godine. 

Broker

 trgovac koji je licenciran za trgovanje vrijednosnim papirima. Osoba koja upravlja vrijednosnim papirima u vašem vlasništvu i za to mu plaćate naknadu.

Bruto plaća 

bruto plaća je iznos na koji se obračunava mirovinsko, porezi i prirez.

CROBEX

dionički indeks Zagrebačke burze. Sastoji se od 25 dionica tvrtki na burzi. Vrijednost svake dionice ograničena je na 15%

CROBIS 

obveznički indeks Zagrebačke burze

Hipoteka

označava instrument osiguranja na temelju zaloga, u korist vjerovnika na nekretnini dužnika za otplatu kredita. Hipoteka se upisuje u zemljišne knjige. Npr. ako podignete hipotekarni kredit i ne vratite ga na vrijeme, banka ima pravo tražiti vašu vikendicu na koju ste stavili hipoteku.

HNB

Hrvatska narodna banka, kako je određeno Ustavom Republike Hrvatske, središnja je banka RH. 
I za žiro i za tekući račun svaka banka uzima mjesečnu naknadu za održavanje računa u iznosu od par kuna.

IBAN (International Bank Account Number)

jedinstveni broj računa u vašoj banci čija je struktura: HR, zatim 2 kontrolna broja, 7 znamenaka vaše banke, te 10 znamenaka vašeg broja računa u navedenoj banci.

Kupovna moć

količina dobara koja se može kupiti s jednom novčanom jedinicom. Ako smo jučer za 5 kuna mogli kupiti 5 lizalica, a danas možemo kupiti samo 2, tada je naša kupovna moć pala.

Neto plaća

iznos koji vi kao radnik primite na račun, a koji vam pripada tek kada država uzme „svoj dio”.

Pasiva

prikazuje porijeklo imovine u obliku kapitala i obveza. (npr. temeljni kapital vlasnika, dobit tekuće godine, krediti od banke…

Patent

pravo koje je priznato za neki izum, koji nudi neko novo rješenje nekog tehničkog problema. Kako biste patentirali neko rješenje, potrebno ga je prijaviti Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo.

Tekući račun

onaj račun na koji u banci primate svoja primanja kao što je mjesečna plaća, mirovina. 

Trgovački sud

dio sudbene vlasti koji odlučuje u sporovima vezanim uz poslovanje.To se odnosi prije svega na postupke u trgovačkim sporovima, o zaštiti modela, žigova i slično.

Žiro račun

račun koji banka otvara onim osobama koje ostvaruju dohodak od obavljanja povremene djelatnosti. Na žiro račun sjeda zarađen novac preko studentskog ugovora.

Životno osiguranje

osiguranje od rizika smrti te oblik štednje. Kod životnog osiguranja osigurana svota isplaćuje se u slučaju smrti osigurane osobe ili doživljenja ugovorom propisane dobi. Godišnje možete izdvajati određenu svotu novaca kao premiju za osiguranja na koju vam može biti dana kamata. U slučaju određene nesreće, bit će vam isplaćen veći iznos ovisno o osiguravatelju.

Ukoliko želite surađivati s nama ili imate bilo kakav prijedlog ili ideju, kontaktirajte nas! 

KONTAKTIRAJTE NAS